Category Archives: Ferman nedir?

Ferman nedir?

Ferman, kelime itibariyle emir, irade, buyruk anlamlarını taşır, islamiyeti kabul ettikten sonra ilhanlılar tarafından kullanılan bu kelime, Osmanlılar’a da onlardan geçmiştir. Kısaca ferman; herhangi bir konuda Sultan’ın “Alamet-i Şerif” denilen tuğralı emri demektir. Üzerinde padişahın kendi el yazisi ile bir ibare de bulunan fermanlara “Ferman-i Hümayun” denir. Osmanlılar’da divani hat ile yazılması gelenek olan fermanlar kısaca şu sırayla kaleme alınırlardı:… (more…)

© 2024 TEZHİP DÜNYASI Designed by Murat UKRAY All Rights Reserved -- Copyright notice by Blog Copyright