Category Archives: Hilye-i Şerif nedir?

Hilye-i Şerif

Hilye; cevher, süs, sûret, görünüş ve güzel sıfatlar anlamına gelmektedir. İslâmî ıstılahta hilye; Rasûlullah’ın yüce sıfatlarını anlatan manzûm veya nesir halindeki yazılara Hilye-i Saadet veya Hilye-i Şerif denilir. Hilye-i Saadet, çok kere nesihle yazılmıştır. Başta besmele yazılır, besmelenin sağından başlanarak Râşid halife (Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali) isimleri sülüsle yazılırdı. Bu kısıma göbek tabir olunur. Biraz… (more…)

© 2024 TEZHİP DÜNYASI Designed by Murat UKRAY All Rights Reserved -- Copyright notice by Blog Copyright